[1]
Γκιολές Ν. 1986. A. Bryer και D. Winfield, The Byzantine monuments and topography of the Pontos. Χάρτες και σχέδια του R. Anderson, σκίτσα της Jane Winfield. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 6, (Ιανουαρίου 1986), 415–418. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.119.