[1]
Κ. Π.M. και Μπαλτά Ε. 1986. Συμμετοχή του κέντρου μικρασιατικών σπουδών στο πρόγραμμα ελληνογαλλικής επιστημονικής συνεργασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 6, (Ιανουαρίου 1986), 447–450. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.123.