[1]
Βολανάκης Ι.Η. 1999. Χριστιανικά μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 13, (Ιανουαρίου 1999), 11–64. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.142.