[1]
Πλεμμένος Ι.Γ. 1999. Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 13, (Ιανουαρίου 1999), 97–110. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.144.