[1]
Κιτρομηλίδης Π.Μ. 1999. Για την ελληνική μετάφραση του έργου του Σπύρου Βρυώνη. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 13, (Ιανουαρίου 1999), 373–377. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.155.