[1]
Ανεστίδης Α.Σ. 1988. Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 7, (Ιανουαρίου 1988), 328–331. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.200.