[1]
Βερεμής Θ. 1988. Θάλεια Βοΐλα: (1898-1987). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 7, (Ιανουαρίου 1988), 357–360. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.203.