[1]
Σφυροέρας Β. 1988. Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 7, (Ιανουαρίου 1988), 361–364. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.204.