[1]
Γκιολές Ν. 1984. Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 5, (Ιανουαρίου 1984), 71–93. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.207.