[1]
Φιλιππίδη-Braat Ά. 1984. Photis Apostolopoulos, La langue du roman byzantin "Callimaque et Chrysorrhoe". Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 5, (Ιανουαρίου 1984), 521–527. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.220.