[1]
Παναγιωτόπουλος Ά. 1984. Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 5, (Ιανουαρίου 1984), 537–543. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.223.