[1]
Ανεστίδης Α.Σ. 1984. Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 5, (Ιανουαρίου 1984), 544–546. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.224.