[1]
Μποροβίλος Γ.Ε. 1990. Περί της καταστάσεως του κλήρου στη Σμύρνη κατά το δεύτερο ήμισυ του ΙΗ’ αιώνα. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 8, (Ιανουαρίου 1990), 65–86. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.232.