[1]
Τριανταφυλλόπουλος Δ.Δ. 1990. Αθανασίου Παπά (Μητροπολίτου Ελενουπόλεως), Πολίτες ζωγράφοι και αγιογράφοι του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 8, (Ιανουαρίου 1990), 266–273. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.244.