[1]
Μουρέλος Γ.Γ. 1980. Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 2, (Ιανουαρίου 1980), 347–371. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.258.