[1]
Βολανάκης Ι.Η. 2008. Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία της Μικράς Ασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 15, (Ιανουαρίου 2008), 163–256. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.261.