[1]
Ανδρεάδη Η.Ε. 2008. Ερμόλαος Ανδρεάδης: (Κωνσταντινούπολη 1910- Αθήνα 2004). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 15, (Ιανουαρίου 2008), 439–455. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.269.