[1]
Βοκοτόπουλος Π.Α. 2008. Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 15, (Ιανουαρίου 2008), 461–464. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.271.