[1]
Κονδάκη Μ. 2008. Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 15, (Ιανουαρίου 2008), 465–466. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.272.