[1]
Πετροπούλου Ι. 2008. Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 15, (Ιανουαρίου 2008), 467–471. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.273.