[1]
Γιαγκάλης Γ.Κ. 2008. Αθανάσιος Γ. Τσερνόγλου: (1927-2003) Η συμβολή του στη μελέτη των νησιών του Ελληνισμού. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 15, (Ιανουαρίου 2008), 472–478. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.274.