[1]
Κ. Π.Μ. 1982. Το δέκατο έκτο διεθνές βυζαντινολογικό συνέδριο. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 3, (Ιανουαρίου 1982), 249–251. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.289.