[1]
Ρούκουνας Ε. 2004. Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 14, (Ιανουαρίου 2004), 351–353. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.294.