[1]
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. 2004. Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 14, (Ιανουαρίου 2004), 354–359. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.295.