[1]
Ανεστίδης Σ.Θ. 2004. Ελένη Ν. Παπανικολάου: (1912-1999). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 14, (Ιανουαρίου 2004), 365–366. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.297.