[1]
Δραγούμης Μ.Φ. 2014. Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 18, (Ιουλίου 2014), 11–12. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.302.