[1]
Καμούζης Δ. 2015. Ἡ γυναικεία ἐκπαίδευση καὶ ὁ γλωσσικὸς ἐξελληνισμὸς τῶν τουρκόφωνων Ρωμιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: Tὸ Ὁμήρειο Παρθεναγωγεῖο Σμύρνης (1881-1922). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 19, (Ιουλίου 2015), 115–134. DOI:https://doi.org/10.12681/deltiokms.322.