(1)
Χασιώτης Ι. Κ. Χρίστος Πατρινέλης (1929-2009): Στοχαστικός και Χαριείς. DeltioKMS 2011, 17, 11-26.