(1)
Τσούργιαννη Δ. Η τέχνη στη γραμμή του πυρός: Τα σκίτσα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απο τη Μικρασιατική εκστρατεία. DeltioKMS 2009, 16, 379-403.