(1)
Γαβριήλ Α. Γ. Ιωάννα Αγιάνογλου (1918-2009). DeltioKMS 2009, 16, 435-438.