(1)
Ναυπλιώτης Α. Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who Is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]. DeltioKMS 2011, 17, 343-346.