(1)
Κιτρομηλίδης Π. Μ. Η σημασία του μέλλοντος της πολιτικής ρωμιοσύνης. DeltioKMS 2011, 17, 321-323.