(1)
Πίσσης Ν. Oliver Jens Schmitt. Levantiner. Lebenswelten Und Identitaten Einer Ethnokonfessionellen Gruppe Im Osmanischen Reich Im Jangen 19. Jahrhundert“ [Λεβαντίνοι. Βιόκοσμοι και ταυτότητες μιας εθνοθρησκευτικής ομάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στον «μακρύ 19ο. DeltioKMS 2011, 17, 327-334.