(1)
Μπούρα Κ. Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918. DeltioKMS 1983, 4, 69-85.