(1)
Κόλλια Ε. Ο θεσμός των ξένων δικαστών στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. DeltioKMS 1995, 11, 45-83.