(1)
Γκιολές Ν. Μια ασυνήθιστη παράσταση επιτάφιου θρήνου από την Αντιόχεια Πισιδίας. DeltioKMS 1995, 11, 93-97.