(1)
Brad-Chisacof, L. Ο ανώνυμος του 1789. DeltioKMS 1995, 11, 99-117.