(1)
Κισκήρα Κ. Το περιοδικό Missionary Herald: Μια αθησαύριστη πηγή για την ιστορία του Μικρασιατικού ελληνισμού. DeltioKMS 1995, 11, 119-123.