(1)
Στάθη Π. Uyrgur Kocabasoglu,Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika.19.Yuzyilda Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari[Η Αμερική στην Μικρά Ασία.Τα αμερικάνικα σχολεία των μισσιοναρίων τον 19ο αι.στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από τα έγγραφα τους]. DeltioKMS 1995, 11, 402-407.