(1)
Ανεστίδης Σ. Θ. Μάγδα Μ.Κιτρομηλίδου, Το Μικρασιατικό ζήτημα στην εφημερίδα Πάφος της Κύπρου. DeltioKMS 1995, 11, 409-411.