(1)
Χαλκιά Ε. Πρόγραμμα συλλογής υλικού προφορικής παράδοσης της Ίμβρου. DeltioKMS 1995, 11, 427-428.