(1)
Ανεστίδης Σ. Θ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τούρκικα έγγραφα για τη Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567). DeltioKMS 1997, 12, 291-292.