(1)
Ανεστίδης Σ. Θ. Yorgo Benlisoy-Elcin Macar, Fener Patrikhanesi [ Το πατριαρχείο του Φαναριού]. DeltioKMS 1997, 12, 293-294.