(1)
Χαλκιά Ε. Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου. DeltioKMS 1993, 10, 289-325.