(1)
Σαββίδης Α. Γ. Florin Marinescu, Etude Genealogique Sur La Famille Mourouzi (Τετράδια εργασίας 12: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών). DeltioKMS 1986, 6, 419-421.