(1)
Χαλκιά Ε. Το Μετόχι της μονής Κουτλουμουσίου στην Ίμβρο: Πρώτη προσέγγιση. DeltioKMS 1999, 13, 65-95.