(1)
Πλεμμένος Ι. Γ. Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού. DeltioKMS 1999, 13, 97-110.