(1)
Μαμώνη Κ.; Ιστικοπούλου Λ. Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ’ σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α’, Β’, Γ’. DeltioKMS 2004, 14, 67-112.