(1)
Ανεστίδης Α. Σ. Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της. DeltioKMS 1988, 7, 328-331.