(1)
Βερεμής Θ. Θάλεια Βοΐλα: (1898-1987). DeltioKMS 1988, 7, 357-360.